Cho thuê máy chiếu

Các loại máy tùy chọn phù hợp với nhu cầu :

– Máy chiếu cường độ sáng 2.000 – 3.500 Ansi lumen: chuyên dùng cho giảng dạy, thuyết trình, tổ chức hội nghị, hội thảo, đám cưới, sinh nhật, hát karaoke quy mô nhỏ
– Máy chiếu cường độ sáng 5.000 – 7.000 Ansi lumen: chuyên dùng cho tổ chức hội nghị, hội thảo, quy mô lớn
– Máy chiếu cường độ sáng 10.000 – 15.000 Ansi lumen: chuyên dùng cho sân khấu lớn, trình chiếu chuyên nghiệp

Máy chiếu 2500 Ansi lumens – Cho phòng họp nhỏ dưới 10 người
Máy chiếu 2800 Ansi lumens – Cho phòng họp nhỏ dưới 15 người
Máy chiếu 3000 Ansi lumens – Cho phòng họp nhỏ dưới 20 người
Máy chiếu 3200 Ansi lumens – Cho phòng họp nhỏ dưới 30 người
Máy chiếu 3500 Ansi lumens – Cho phòng họp nhỏ dưới 50 người
Máy chiếu 4000 Ansi lumens – Cho phòng họp, hội thảo trung bình, dưới 100 người
Máy chiếu 5000 Ansi lumens – Cho phòng họp, hội thảo trung bình, dưới 200 người
Máy chiếu 10.000 Ansi lumens – Phù hợp chiếu ngoài trời
Máy chiếu 15.000 Ansi lumens: – Phù hợp chiếu ngời trời

CHO THUE MAY CHIEU

Các loại màn hình tùy chọn :
– Màn chiếu 3 chân 100 – 140 inch: dùng cho phòng họp, tiệc cưới, hội nghị hội thảo quy mô nhỏ
– Màn chiếu 2 chân 180 – 300 inch: dùng cho hội nghị, hội thảo, sân khấu quy mô lớn, trình chiếu chuyên nghiệp

Màn chiếu 03 chân 100″ / Kích thước 1,8m x 1,8m
Màn chiếu 03 chân 120″ / Kích thước 2,13m x 2,13m
Màn chiếu 03 chân 135″ / Kích thước 2,4m x 2,4m
Màn chiếu treo 150″ / Kích thước 3.0m x 2,25m
Màn chiếu treo 200″/ Kích thước 4.0m x 3.0m
Màn chiếu treo 300″ / Kích thước 6.0m x 4.0m

MAN CHIEU

Share this Post!

About the Author : Hỗ trợ khách hàng

0 Comment