Sản phẩm

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Bộ chuông cửa màn hình màu 7" + Camera

Bộ chuông cửa màn hình màu 7" + Camera

Bộ chuông cửa màn hình màu 7" + Camera

Máy bộ đàm cầm tay dải tần VHF-UHF ( 136-480Mhz )

Máy bộ đàm cầm tay VHF / UHF

Máy bộ đàm cầm tay VHF / UHF

Máy VHF cầm tay hàng hải

Máy bộ đàm cầm tay dải tần VHF-UHF ( 136-512 MHz)

Máy bộ đàm cầm tay

Thu sóng kép trên đa băng tần

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động

MÁY VHF HÀNG HẢI CÓ DSC

Anten cho tàu cá / tàu hàng

Anten MF/HF cho tàu cá / tàu hàng

Showing 1 – 16 of 719 results