Alinco

Máy bộ đàm cầm tay dải tần VHF-UHF ( 136-480Mhz )

Máy bộ đàm cầm tay VHF / UHF

Máy bộ đàm cầm tay VHF / UHF

Máy VHF cầm tay hàng hải

Máy bộ đàm cầm tay dải tần VHF-UHF ( 136-512 MHz)

Máy bộ đàm cầm tay

Thu sóng kép trên đa băng tần

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động

MÁY VHF HÀNG HẢI CÓ DSC

Nguồn dùng cho máy trạm cố định / lưu động

Nguồn dùng cho máy trạm cố định / lưu động

Nguồn dùng cho máy trạm cố định / lưu động

Showing all 13 results