Vân tay - Thẻ ảm ứng

Máy chấm công vân tay

2.750.000

Máy chấm công khuôn mặt + vân tay

Máy chấm công vân tay + Thẻ cảm ứng + Password

3.380.000

Máy chấm công bằng vân tay - kết nối Wifi

3.980.000

Máy chấm công vân tay + Thẻ cảm ứng + ID chuyên nghiệp

4.280.000

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng

2.980.000

Máy chấm công bằng vân tay + thẻ cảm ứng + Password

2.800.000

Máy chấm công vân tay + Thẻ cảm ứng + ID

3.380.000

Máy chấm công vân tay + Thẻ cảm ứng + ID

Showing all 9 results