Brother HGe / HSe / Nhãn bạc

Nhãn in tốc độ cao 9mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

1.800.000 1.566.000

Nhãn in tốc độ cao 12mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.000.000 1.740.000

Nhãn in tốc độ cao 18mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.350.000 1.984.000

Nhãn in tốc độ cao 24mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.750.000 2.322.000

Nhãn in tốc độ cao 36mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

3.350.000 2.830.000

Ống co nhiệt 5.8mm - Dùng cho Brother P-Touch

800.000 696.000

Ống co nhiệt 8.8mm - Dùng cho Brother P-Touch

900.000 783.000

Ống co nhiệt 11.7mm - Dùng cho Brother P-Touch

1.000.000 870.000

Ống co nhiệt 17.7mm - Dùng cho Brother P-Touch

1.100.000 957.000

Băng mực in ống - Ribbon Cassette for Tube

460.000 388.000

Nhãn bạc 12mm - Chữ đen nền bạc mờ ( Black on Matt Silver )

560.000 473.000

Nhãn bạc 18mm - Chữ đen nền bạc mờ ( Black on Matt Silver )

580.000 490.000

Nhãn bạc 24mm - Chữ đen nền bạc mờ ( Black on Matt Silver )

680.000 575.000

Nhãn bạc 36mm - Chữ đen nền bạc mờ ( Black on Matt Silver )

7.400.000 625.000

Ống lồng đầu cốt dùng cho Brother E800T / E850TK / E850TKW ...

Showing all 15 results