Brother TZe siêu dính - siêu dẻo

Nhãn siêu dẻo 9mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

430.000 363.000

Nhãn siêu dẻo 12mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

560.000 473.000

Nhãn siêu dẻo 18mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

580.000 490.000

Nhãn siêu dẻo 24mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

680.000 575.000

Nhãn siêu dẻo 36mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

740.000 625.000

Nhãn siêu dẻo 9mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

430.000 363.000

Nhãn siêu dẻo 12mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

560.000 473.000

Nhãn siêu dẻo 18mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

580.000 490.000

Nhãn siêu dẻo 24mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

680.000 575.000

Nhãn siêu dẻo 36mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

740.000 625.000

Nhãn siêu dính 9mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

430.000 363.000

Nhãn siêu dính 12mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

560.000 473.000

Nhãn siêu dính 18mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

580.000 490.000

Nhãn siêu dính 24mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

680.000 575.000

Nhãn siêu dính 36mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

740.000 625.000

Nhãn siêu dính 9mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

430.000 363.000
Showing 1 – 16 of 20 results