Panasonic

Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 6 dòng

Điện thoại lập trình - Lễ Tân

Dòng tổng đài Smart Hybrid PBX thế hệ mới

Điện thoại tổng đài IP-PT

Điện thoại lập trình - Lễ Tân

Tổng đài điện thoại Analog dung lượng lớn

Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE100

Tổng đài cho doanh nghiệp - Cấu hình tối đa 8CO - 24Ext

Showing all 8 results