Phụ kiện an ninh

Khóa nam châm đơn lực hút 150kg / Electromagnetic Lock (300 lbs)

Khóa nam châm đơn lực hút 300kg / Electromagnetic Lock (600 lbs)

Bát dưới khóa chốt - Lower Bracket for Bolt Lock

Bát khóa từ chữ L - Bracket for Electromagnetic Lock (L type)

Exit Button / Nút nhấn Exit Inox

Khóa ngàm điện tử / Electric Strike Lock

Bát trên khóa chốt - Upper Bracket for Bolt Lock

Bát khóa từ chữ U - Bracket for Electromagnetic Lock (U type)

Bát khóa từ kiểu ZL - Bracket for Electromagnetic Lock (ZL type)

Khóa chốt điện tử - Electric Bolt Lock (Fail Secure)

Khóa chốt điện tử kết hợp khóa cơ / Electric Bolt Lock (Fail Secure)

Thẻ Cảm ứng Proximity

Showing all 12 results