Anten - Cáp bộ đàm

Anten cho tàu cá / tàu hàng

Anten MF/HF cho tàu cá / tàu hàng

Anten máy trạm cố định / lưu động VHF hàng hải

Anten máy trạm cố định / lưu động VHF hàng hải

Anten dùng cho máy bộ đàm trạm cố định VHF

Anten dùng cho máy trạm cố định hàng không Airband

Anten dùng cho máy bộ đàm trạm cố định UHF

Anten dùng cho máy bộ đàm trạm cố định VHF

Anten dùng cho máy bộ đàm trạm cố định VHF

Anten đế từ gắn xe VHF

Anten máy bộ đàm trạm lưu động / gắn xe VHF Airband

Anten đế từ gắn xe UHF

Anten dây cho máy thu phát vô tuyến HF

Anten cho máy thu phát vô tuyến MF/HF

Ăng ten dải rộng HF (1.9-30MHz)

Bộ phối hợp ăng ten tự động HF

Showing 1 – 16 of 19 results