Trạm lặp / Repeater - Cố định / Lưu động

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động gắn xe

MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN HF

Máy bộ đàm trạm cố định và lưu động chuyên dụng

Bộ đàm trạm cố định và lưu động chuyên dụng

Máy bộ đàm trạm cố định và lưu động chuyên dụng

Máy bộ đàm trạm cố định và lưu động chuyên dụng

Bộ phát lặp vô tuyến điện - Repeater VHF

Bộ phát lặp vô tuyến điện - Repeater UHF

MÁY VHF TRẠM CỐ ĐỊNH / LƯU ĐỘNG HÀNG HẢI

MÁY BỘ ĐÀM TRẠM CỐ ĐỊNH / LƯU ĐỘNG VHF HÀNG HẢI

MÁY VHF TRẠM CỐ ĐỊNH / LƯU ĐỘNG HÀNG HẢI CÓ DSC

MÁY VHF TRẠM CỐ ĐỊNH / LƯU ĐỘNG HÀNG HẢI CÓ DSC

MÁY BỘ ĐÀM TRẠM CỐ ĐỊNH / LƯU ĐỘNG VHF HÀNG HẢI

MÁY VHF HÀNG HẢI - CÓ CHỨC NĂNG AIS

MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN MF / HF

MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN HF / MF

Showing all 16 results