THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

Máy bộ đàm cầm tay dải tần VHF-UHF ( 136-480Mhz )

Máy bộ đàm cầm tay VHF / UHF

Máy bộ đàm cầm tay VHF / UHF

Máy VHF cầm tay hàng hải

Máy bộ đàm cầm tay dải tần VHF-UHF ( 136-512 MHz)

Máy bộ đàm cầm tay

Thu sóng kép trên đa băng tần

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động

MÁY VHF HÀNG HẢI CÓ DSC

Anten cho tàu cá / tàu hàng

Anten MF/HF cho tàu cá / tàu hàng

Giải pháp hội nghị truyền hình Aver

Giải pháp hội nghị truyền hình Aver

Giải pháp hội nghị truyền hình Aver

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH CISCO

Showing 1 – 16 of 290 results